29,00 LEI

În cele peste 490 de pagini, cu ajutorul a tot ce s-a scris până în prezent, dar şi al indispensabilelor izvoare istorice, părintele profesor analizează viaţa şi activitatea lui Andrei Şaguna pornind de la originea acestuia, copilăria sa marcată de lupta pentru păstrarea credinţei strămoşeşti, studiile făcute la Pesta şi la Vârşeţ, apoi cu lucrarea în Biserica Ortodoxă Sârbă. Potrivit părintelui Păcurariu, anul 1846 a reprezentat piatra de hotar în viaţa lui Andrei Şaguna, atunci când a fost numit „vicar general“ la Sibiu al mitropolitului sârb de Carlovitz. Doi ani mai târziu, Şaguna este ales episcop al românilor din Transilvania, în cadrul aceleiaşi mitropolii. În activitatea lui Şaguna au urmat iniţiativele de delimitare jurisdicţională faţă de mitropolia sârbă, încununate cu succes în 1864. A urmat inevitabil reactivarea vechii Mitropolii a Transilvaniei ca entitate bisericească ortodoxă autocefală recunoscută de către Patriarhia Ecumenică, cu sediul în Sibiu...

Adrian Nicolae Petcu - ziarul Lumina, 11 martie 2013

Categorie
Editura
Format
16,5 x 23 cm
Librăria
Iasi
Tip copertă
Broșată