Filtre active tax

Ca structură și profil tematic, Editura Reîntregirea se axează pe publicarea cărților cu conținut teologic și duhovnicesc, adresându-se atât studenților și profesorilor, prin cărțile cu un bogat conținut științific, cât și publicului larg, prin lucrări accesibile și de un interes ridicat în rândul cititorilor. În ultimii ani, s-a depus un efort considerabil pentru a spori calitatea tipăriturilor și fluxul mesajului duhovnicesc, transmis prin intermediul planurilor editoriale tot mai ambițioase și al cărților editate. Datorită calității științifice a publicațiilor Editurii Reîntregirea, putem vorbi despre o contribuție însemnată la diseminarea rezultatelor cercetărilor în domeniu. Astfel, pot fi amintite contribuțiile pe plan național, prin publicarea unor lucrări de cercetare inedite, cât și internațional, prin volumele ce reunesc studii și articole ale unor importante personalități afiliate unor instituții de învățământ superior din diferite părți ale lumii.